Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5083745 002
Naziv zavoda: Osnovna šola Gornja Radgona, enota s prilagojenim programom
Naslov zavoda: Prežihova ulica 1, Gornja Radgona
  9250 Gornja Radgona
Tel.: 02 564 31 50
Fax.: 02 564 31 70
Davčna št.: 18671624
TRR: 51910-7130030596
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Dušan Zagorc
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~osmsgr4s/index.htm
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom