Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5086639 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Lenart
Naslov zavoda: Ptujska cesta 25, Lenart v Slov. goricah
  2230 Lenart v Slov. goricah
Tel.: 02 729 12 30
Fax.: 02 729 12 31
Davčna št.: 27905918
TRR: 01258-6030659995
Vodja zavoda: ravnatelj Marjan Zadravec
Elektronski naslov zavoda: oslenart@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.oslenart.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 18.12.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA LENART
 
Osnovna šola Lenart je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola