Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5083290 000
Naziv zavoda: Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
Naslov zavoda: Cesta 4. julija 33, Krško
  8270 Krško
Tel.: 07 488 16 80
Fax.: 07 488 16 84
Davčna št.: 74268244
TRR: 51600-7130030122
Vodja zavoda: ravnatelj Barbara Smolej Fritz
Elektronski naslov zavoda: os.mr-krsko@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-m-rostoharja-krsko.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 01.12.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA KRŠKO
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom