Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5088429 000
Naziv zavoda: Osnovna šola dr. Slavka Gruma
Naslov zavoda: Cankarjev trg 2, Zagorje ob Savi
  1410 Zagorje ob Savi
Tel.: 03 566 47 67, 03 566 84 30
Fax.: 03 566 47 67
Davčna št.: 94841284
TRR: 01100-6008367728
Vodja zavoda: ravnatelj Tadeja Iskra
Elektronski naslov zavoda: ravnatelj.osljsg@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~osljsg1s
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 28.11.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA ZAGORJE OB SAVI
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom