Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5088330 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
Naslov zavoda: Lošca 1, Vrhnika
  1360 Vrhnika
Tel.: 01 750 68 52
Fax.: 01 750 68 75
Davčna št.: 78824966
TRR: 50110-6030054042
Vodja zavoda: ravnatelj Polonca Šurca Gerdina
Elektronski naslov zavoda: group1.osljic@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osivanacankarja.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 25.07.2002
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA VRHNIKA
 
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola