Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5086191 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Naslov zavoda: Kidričeva ulica 35, Nova Gorica
  5000 Nova Gorica
Tel.: 05 330 88 00
Fax.: 05 330 88 01
Davčna št.: 97193577
TRR: 01284-6030690440
Vodja zavoda: ravnatelj Edvard Vrabič
Elektronski naslov zavoda: sola@os-kozara.si
Spletna stran: http://www.os-kozara.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 30.11.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA NOVA GORICA
 
Osnovna šola Kozara Nova Gorica je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom