Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5272653 003
Naziv zavoda: Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin, Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami v Tolminu
Naslov zavoda: Dijaška ulica 12B, Tolmin
  5220 Tolmin
Tel.: 05 380 12 00, 05 380 12 01
Fax.: 05 380 12 18
Davčna št.: 27755975
TRR: 01328-6030683919
Vodja organizacijske enote: ravnatelj ---
Elektronski naslov zavoda: os.tolmin@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-tolmin.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom