Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 633661 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
11003
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 11 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nedokončana osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 11003 Izpolnjena osnovnošolska obveznost/nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000070
Trajanje: 9 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Osnovnošolski program za otroke s posebnimi potrebami
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Center Gustava Šiliha Maribor
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož
Center za sluh in govor Maribor
Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
Dijaški dom Ptuj
II. Osnovna šola Žalec
JVIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina
Osnovna šola Ane Gale Sevnica
Osnovna šola Antona Janše Radovljica
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana
Osnovna šola Brežice
Osnovna šola Brinje Grosuplje, Podružnična osnovna šola s prilagojenim programom
Osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina Enota s prilagojenim programom
 
<< 1 2 3 4 >>   Število strani: 4