Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5623758 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana
Naslov zavoda: Nusdorferjeva ulica 10, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 520 66 50, 01 520 66 51
Fax.: 01 520 66 60
Davčna št.: 44901062
TRR: 01261-6030663437
Vodja zavoda: ravnatelj Elvira Sušec
Elektronski naslov zavoda: os.bozidarja.jakca@osbj.si
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 20.11.2000
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 
Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola