Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5055393 000
Naziv zavoda: Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož
Naslov zavoda: Sončna pot 14A, Portorož
  6320 Portorož - Portorose
Tel.: 05 617 02 00
Fax.: 05 674 67 66
Davčna št.: 54026245
TRR: 01100-6030690726
Vodja zavoda: ravnatelj Anja Cerkvenik
Elektronski naslov zavoda: info@cksg.si
Spletna stran: http://www.cksg.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 18.08.2005
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: REPUBLIKA SLOVENIJA
 
Beremo in pišemo skupaj 872053 01 Beremo in pišemo skupaj
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce
Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke 598850 01 Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke
Most do izobrazbe 759626 01 Most do izobrazbe
Pril. program devetletne osn. šole z enakovrednim izob. standardom za otroke z govorno jezikovnimi motnjami 487046 01 Pril. program devetletne osn. šole z enakovrednim izob. standardom za otroke z govorno jezikovnimi motnjami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke 781704 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi 999574 01 Prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi