Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5624525 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Naslov zavoda: Rozmanova ulica 25B, Ilirska Bistrica
  6250 Ilirska Bistrica
Tel.: 05 711 02 60, 05 711 02 70
Fax.: 05 711 02 68
Davčna št.: 24128503
TRR: 01100-6008374518
Vodja zavoda: ravnatelj Nataša Olenik
Elektronski naslov zavoda: group1.ospoilbaz@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.o-azilb.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 04.09.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
 
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Angleščina za odrasle 929810 01 Angleščina za odrasle
Beremo in pišemo skupaj 872053 01 Beremo in pišemo skupaj
Francoščina za odrasle 315343 01 Francoščina za odrasle
Italijanščina za odrasle 742392 01 Italijanščina za odrasle
Jaz in moje delovno mesto 218533 01 Jaz in moje delovno mesto
Nemščina za odrasle 285166 01 Nemščina za odrasle
Osnovna šola za odrasle 875462 01 Osnovna šola za odrasle
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Računalniška pismenost za odrasle 760340 01 Računalniška pismenost za odrasle
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola