Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 633661 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
11003
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 11 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nedokončana osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 11003 Izpolnjena osnovnošolska obveznost/nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000070
Trajanje: 9 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Osnovnošolski program za otroke s posebnimi potrebami
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Osnovna šola Lenart
Osnovna šola Litija, POŠ s prilagojenim programom
Osnovna šola Livada
Osnovna šola Ljubo Šercer
Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj
Osnovna šola Minke Namestnik- Sonje Slovenska Bistrica
Osnovna šola Mirna Podružnica s prilagojenim programom
Osnovna šola Miroslava Vilharja, Podružnična šola s prilagojenim uč.prog.
Osnovna šola Mozirje
Osnovna šola Muta, Oddelki osnovne šole s prilagojenim programom
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, oddelki za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice Enota s prilagojenim učnim programom
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Osnovna šola Polje
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
Osnovna šola Prule
Osnovna šola Roje
Osnovna šola Stanka Vraza Ormož
Osnovna šola Stična
 
<< 1 2 3 4 >>   Število strani: 4