Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 633661 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
11003
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 11 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nedokončana osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 11003 Izpolnjena osnovnošolska obveznost/nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000070
Trajanje: 9 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Osnovnošolski program za otroke s posebnimi potrebami
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Osnovna šola Minke Namestnik- Sonje Slovenska Bistrica
Osnovna šola Mirna Podružnica s prilagojenim programom
Osnovna šola Miroslava Vilharja, Podružnična šola s prilagojenim uč.prog.
Osnovna šola Mozirje
Osnovna šola Muta, Oddelki osnovne šole s prilagojenim programom
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, oddelki za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice Enota s prilagojenim učnim programom
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
Osnovna šola Roje
Osnovna šola Stanka Vraza Ormož
Osnovna šola Stična
Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje
Osnovna šola 27. julij
Strokovni center Planina
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
Vzgojnoizobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
 
<< 1 2 3 >>   Število strani: 3