Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5084164 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Prule
Naslov zavoda: Prule 13, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 251 84 68
Fax.: 01 425 60 26
Davčna št.: 89177606
TRR: 50100-6030040386
Vodja zavoda: ravnatelj Maja Mehle
Elektronski naslov zavoda: o-prule.lj@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osprule.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 24.05.2002
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola