Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5375827 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Livada
Naslov zavoda: Ulica Dušana Kraigherja 2, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 420 19 60
Fax.: 01 429 14 83
Davčna št.: 85566543
TRR: 01261-6030661788
Vodja zavoda: ravnatelj Goran Popović
Elektronski naslov zavoda: group1.osljli@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.oslivada.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 05.08.2002
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola