Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5088798 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Naslov zavoda: Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 91 00
Fax.: 01 280 91 02
Davčna št.: 81115997
TRR: 01261-6030661982
Vodja zavoda: ravnatelj Mika Čemažar Tratar
Elektronski naslov zavoda: os-oskar.kovacic@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.ososkar.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 06.03.2003
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 
Osnovna šola Oskarja Kovačiča je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola