Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5088950 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Mozirje
Naslov zavoda: Šolska ulica 23, Mozirje
  3330 Mozirje
Tel.: 03 839 27 30, 839 27 33
Fax.: 03 839 27 40
Davčna št.: 86633619
TRR: 01279-6030670897
Vodja zavoda: ravnatelj Petra Klepec
Elektronski naslov zavoda: o-mozirje.ce@guest.arnes.si
Spletna stran: http://sola.os-mozirje.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 19.09.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA MOZIRJE
 
Osnovna šola Mozirje je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola