Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5924332 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
Naslov zavoda: Trubarjeva ulica 20, Laško
  3270 Laško
Tel.: 03 734 35 50
Fax.: 03 734 35 60
Davčna št.: 29610249
TRR: 01257-6030659753
Vodja zavoda: ravnatelj Marko Sajko
Elektronski naslov zavoda: os.pt-lasko@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.o-ptlasko.ce.edus.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 19.03.2003
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA LAŠKO
 
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola