Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5084288 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Polje
Naslov zavoda: Zaloška cesta 189, Ljubljana
  1260 Ljubljana - Polje
Tel.: 01 520 86 00
Fax.: 01 520 86 02
Davčna št.: 99728508
TRR: 01261-6030663049
Vodja zavoda: ravnatelj Barbara Smrekar
Elektronski naslov zavoda: o-polje.lj@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.ospolje.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 23.07.2002
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola