Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5054141 000
Naziv zavoda: Center za sluh in govor Maribor
Naslov zavoda: Vinarska ulica 6, Maribor
  2000 Maribor
Tel.: 02 228 53 40
Fax.: 02 228 53 63
Davčna št.: 86790455
TRR: 01100-6030690047
Vodja zavoda: direktor Uroš Krajnc
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo@csgm.si
Spletna stran: http://www.csgm.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 04.04.2012
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: REPUBLIKA SLOVENIJA
 
Center za sluh in govor Maribor je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce
Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke 598850 01 Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke
Pril. program devetletne osn. šole z enakovrednim izob. standardom za otroke z govorno jezikovnimi motnjami 487046 01 Pril. program devetletne osn. šole z enakovrednim izob. standardom za otroke z govorno jezikovnimi motnjami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke 781704 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi 999574 01 Prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi