Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 832503 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12001 0snovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000060
Trajanje: 9 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Osnovnošolski program
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Druga osnovna šola Slovenj Gradec
Druga osnovna šola Slovenj Gradec Podružnična osnovna šola Pameče-Troblje
I. osnovna šola Celje
I. osnovna šola Žalec
I. osnovna šola Žalec Podružnica Gotovlje
I. osnovna šola Žalec Podružnica Ponikva
II. osnovna šola Celje
III. osnovna šola Celje
Inštitut Lila, OE OŠ Lila Ljubljana
IV. osnovna šola Celje
Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Podružnična šola Svibno
JVIZ I. Osnovna šola Rogaška Slatina
Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo Podružnica Kojsko
Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor
Osnovna šola Anice Černejeve Makole
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice Podružnica Jurklošter
 
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>   Število strani: 37