Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 832503 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12001 0snovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000060
Trajanje: 9 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Osnovnošolski program
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik Podružnica Nevlje
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik Podružnica Tunjice
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik Podružnica Vranja peč
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji grad, Podružnica Bočna
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji grad, Podružnica Nova Štifta
Osnovna šola Frana Kranjca
Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Osnovna šola Frana Metelka Škocjan Podružnica Bučka
Osnovna šola Frana Roša Celje
Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Ljubljana
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor Podružnična šola Ivana Cankarja Košaki
Osnovna šola Franceta Bevka
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin Podružnica Anton Majnik Volče
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin Podružnica Kamno
Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci
 
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>   Število strani: 37