Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 832503 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12001 0snovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000060
Trajanje: 9 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Osnovnošolski program
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice Podružnica Sedraž
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice Podružnica Zidani Most
Osnovna šola Antona Aškerca Velenje
Osnovna šola Antona Aškerca Velenje, Podružnična šola Pesje
Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo
Osnovna šola Antona Globočnika, Podružnična šola Bukovje
Osnovna šola Antona Globočnika, Podružnična šola Planina
Osnovna šola Antona Globočnika, Podružnična šola Studeno
Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, Podružnična šola Pragersko
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, Podružnična šola Zgornja Polskava
Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika
Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen
Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen, Podružnica Štanjel
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica Podružnica Ljubno
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica Podružnica Mošnje
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Osnovna šola Artiče
 
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>   Število strani: 37