Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5496829 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
Naslov zavoda: Cesta na Kremenco 2, Postojna
  6230 Postojna
Tel.: 05 700 03 00
Fax.: 05 7000 314
Davčna št.: 44439407
TRR: 01294-6030675497
Vodja zavoda: ravnatelj Darija Košir
Elektronski naslov zavoda: os.antona-globocnika-po@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ospoag1/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 10.09.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA POSTOJNA
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola