Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 832503 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12001 0snovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000060
Trajanje: 9 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Osnovnošolski program
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Osnovna šola Bakovci
Osnovna šola Bakovci, Podružnica Dokležovje
Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič, Podružnična šola Štrekljevec
Osnovna šola Beltinci
Osnovna šola Benedikt
Osnovna šola Bežigrad
Osnovna šola Bistrica
Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Osnovna šola Bistrica, Podružnična šola Kovor
Osnovna šola Bizeljsko
Osnovna šola Blanca
Osnovna šola Blaža Arniča Luče
Osnovna šola Blaža Arniča Luče, Podružnična šola Solčava
Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva
Osnovna šola Bogojina
Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor
Osnovna šola "Borcev za severno mejo" Maribor
Osnovna šola Boštanj
Osnovna šola Bovec
 
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>   Število strani: 37