Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5088607 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Bizeljsko
Naslov zavoda: Bizeljska cesta 78, Bizeljsko
  8259 Bizeljsko
Tel.: 07 452 03 30
Fax.: 07 452 03 33
Davčna št.: 92015930
TRR: 01209-6030645324
Vodja zavoda: ravnatelj Metka Kržan
Elektronski naslov zavoda: os-bizeljsko@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~oskkbiz2/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 06.05.2003
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA BREŽICE
 
Osnovna šola Bizeljsko je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola