Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 832503 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12001 0snovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000060
Trajanje: 9 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Osnovnošolski program
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Boh. Bistrica, Podružnična šola Srednja vas
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova
Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Podružnična šola Kapele
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja Ljubljana
Osnovna šola Draga Bajca Vipava
Osnovna šola Draga Bajca Vipava Podružnica Goče
Osnovna šola Draga Bajca Vipava Podružnica Podnanos
Osnovna šola Draga Bajca Vipava Podružnica Vrhpolje
Osnovna šola Draga Kobala Maribor
Osnovna šola Draga Kobala Maribor, Podružnična šola Brezje
Osnovna šola Dragomelj
Osnovna šola Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje
Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
Osnovna šola Dramlje
Osnovna šola Dravlje
Osnovna šola Drska
Osnovna šola Duplek
 
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>   Število strani: 37