Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5085233 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Duplek
Naslov zavoda: Korenska cesta 31, Spodnji Duplek
  2241 Spodnji Duplek
Tel.: 02 684 00 33
Fax.: 02 684 01 84
Davčna št.: 70388717
TRR: 01100-6000044643
Vodja zavoda: ravnatelj Tomaž Repenšek
Elektronski naslov zavoda: 0-spduplek.mb@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.o-duplek.mb.edus.si/sola/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 05.03.2003
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA DUPLEK
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola