Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 832503 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12001 0snovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000060
Trajanje: 9 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Osnovnošolski program
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Osnovna šola 8 talcev Logatec
Osnovna šola 8 talcev Logatec Podružnica Laze
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Prva osnovna šola Slovenj Gradec, Podružnica Sele-Vrhe
Strokovni center Frana Milčinskega Smlednik
Strokovni center Mladinski dom Jarše Ljubljana
Strokovni center Planina
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Podružnična šola Sveti Florijan
VIZ II.OŠ Rogaška Slatina, Podružnična šola Kostrivnica
VIZ Osnovna šola Rogatec
VIZ Osnovna šola Rogatec Podružnična šola Dobovec
VIZ Osnovna šola Rogatec Podružnična šola Donačka gora
2. osnovna šola Slovenska Bistrica
 
<< 33 34 35 36 37 >>   Število strani: 37