Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5084687 000
Naziv zavoda: Osnovna šola 8 talcev Logatec
Naslov zavoda: Notranjska cesta 3, Logatec
  1370 Logatec
Tel.: 01 7590 060
Fax.: 01 759 0056
Davčna št.: 45289018
TRR: 01264-6030666103
Vodja zavoda: ravnatelj Karmen Cunder
Elektronski naslov zavoda: osnovna.sola@8talcev.si
Spletna stran: http://www.8talcev.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 07.08.2002
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA LOGATEC
 
Osnovna šola 8 talcev Logatec je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola