Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 832503 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12001 0snovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000060
Trajanje: 9 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Osnovnošolski program
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Osnovna šola Brusnice
Osnovna šola Cankova
Osnovna šola Center Novo mesto
Osnovna šola Center Novo mesto, Podružnična šola Mali Slatnik
Osnovna šola Cerklje ob Krki
Osnovna šola Cerkno
Osnovna šola Cerkno, Podružnična šola Šebrelje
Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci
Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci, Podružnična šola Vitomarci
Osnovna šola Cirkovce
Osnovna šola Cirkulane - Zavrč
Osnovna šola Cirkulane - Zavrč, Podružnica Zavrč
Osnovna šola Col
Osnovna šola Col Podružnica Podkraj
Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka
Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka Podružnica Reteče
Osnovna šola Čepovan
Osnovna šola Črna na Koroškem
Osnovna šola Črna na Koroškem Podružnica Žerjav
Osnovna šola Črni Vrh
 
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>   Število strani: 37