Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5089247 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Cirkulane - Zavrč
Naslov zavoda: Cirkulane 57, Cirkulane
  2282 Cirkulane
Tel.: 02 761 00 41
Fax.: 02 795 22 40
Davčna št.: 68357753
TRR: 01100-6008335233
Vodja zavoda: ravnatelj Suzana Petek
Elektronski naslov zavoda: osnovna.sola@cirkulane-zavrc.si
Spletna stran: http://www.cirkulane-zavrc.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 27.03.2003
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA ZAVRČ
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola