Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5089247 003
Naziv zavoda: Osnovna šola Cirkulane - Zavrč, Vrtec Cirkulane
Naslov zavoda: Cirkulane 69, Cirkulane
  2282 Cirkulane
Tel.: 02 795 23 80
Fax.: ---
Davčna št.: 68357753
TRR: 01100-6008335233
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Kristina Artenjak
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: www.cirkulane-zavrc.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce