Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5085551 002
Naziv zavoda: Osnovna šola Blaža Arniča Luče, Podružnična šola Solčava
Naslov zavoda: Solčava 12, Solčava
  3335 Solčava
Tel.: 03 584 60 00
Fax.: ---
Davčna št.: 64095053
TRR: 01100-6008352790
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Andeja Urh
Elektronski naslov zavoda: osce-blaz.arnic@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-luce.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola