Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5082641 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Frana Kranjca
Naslov zavoda: Hrašovčeva ulica 1, Celje
  3000 Celje
Tel.: 03 428 56 10, 03 428 56 11
Fax.: 03 428 56 18
Davčna št.: 27612457
TRR: 50700-6030030229
Vodja zavoda: ravnatelj Kristina Radoš Janežič
Elektronski naslov zavoda: group1.oscefk@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~oscefk1s/fk.htm
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 07.03.2003
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA CELJE, CELJE
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola