Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5083419 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Franceta Bevka
Naslov zavoda: Ulica Pohorskega bataljona 1, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 568 70 10
Fax.: 01 568 23 23
Davčna št.: 75844818
TRR: 01261-6030662661
Vodja zavoda: ravnatelj Barbara Kampjut
Elektronski naslov zavoda: o-fb.lj@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.francebevk.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 27.08.2002
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola