Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5088933 003
Naziv zavoda: Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji grad, Podružnica Nova Štifta
Naslov zavoda: Tirosek 50, Nova Štifta
  3342 Gornji Grad
Tel.: 03 584 75 50
Fax.: 03 584 31 16
Davčna št.: 50597698
TRR: 01230-6030651182
Vodja organizacijske enote: ravnatelj ---
Elektronski naslov zavoda: osceggrad-podruznica.ns@guest.arnes.si
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola