Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5083940 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica
Naslov zavoda: Šolska cesta 29, Brestanica
  8280 Brestanica
Tel.: 07 497 30 25
Fax.: 07 497 30 25
Davčna št.: 38506467
TRR: 01100-6000030384
Vodja zavoda: ravnatelj Martina Ivačič
Elektronski naslov zavoda: os.brestanica@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~oskkab_1/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 13.11.2000
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA KRŠKO
 
Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola