Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5924502 001
Naziv zavoda: Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Podružnična šola Svibno
Naslov zavoda: Svibno 18, Svibno
  1433 Radeče
Tel.: 03 568 01 30
Fax.: 03 568 01 10
Davčna št.: 93174705
TRR: 01299-6030676707
Vodja organizacijske enote: ravnatelj ---
Elektronski naslov zavoda: simona.zupancic@guest.arnes.si
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola