Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5924502 000
Naziv zavoda: Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
Naslov zavoda: Šolska pot 5, Radeče
  1433 Radeče
Tel.: 03 568 01 00
Fax.: 03 568 01 10
Davčna št.: 93174705
TRR: 01299-6030676707
Vodja zavoda: ravnatelj Jana Wetz
Elektronski naslov zavoda: os.radece@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ostrmn1s/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 30.03.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA RADEČE
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola