Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5924502 002
Naziv zavoda: Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Enota Vrtec
Naslov zavoda: Šolska pot 9, Radeče
  1433 Radeče
Tel.: 03 568 0122
Fax.: 03 568 0110
Davčna št.: 93174705
TRR: 01299-6030676707
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Simona Zupančič
Elektronski naslov zavoda: os.radece@guest.arnes.si
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce