Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5087953 000
Naziv zavoda: JVIZ I. Osnovna šola Rogaška Slatina
Naslov zavoda: Kidričeva ulica 24, Rogaška Slatina
  3250 Rogaška Slatina
Tel.: 03 818 36 00, 03 818 36 02
Fax.: 03 818 36 06
Davčna št.: 16457617
TRR: 50730-6030035064
Vodja zavoda: ravnatelj Anita Skale
Elektronski naslov zavoda: os1-rog.slatina@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.o-1osrs.ce.edus.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 15.11.2000
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA ROGAŠKA SLATINA
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola