Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 598850 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
10000
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 10 Predšolska vzgoja
Vrsta: 10000 Predšolska vzgoja
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000049
Trajanje: 0
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Program za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Center Gustava Šiliha Maribor, enota vrtca Lenka
Center Gustava Šiliha Maribor, enota vrtca Mehurčki
Center Gustava Šiliha Maribor, enota vrtca Sovice
Center Gustava Šiliha Maribor, enota vrtca Veveriček
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož
Center za sluh in govor Maribor
Center za sluh in govor Maribor, OE Osnovna šola in vrtec
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič
Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa
JVIZ Mozirje, OE Vrtec Mozirje, DE Rečica ob Savinji
JVIZ VRTCI OBČINE ŽALEC, ENOTA ŽALEC III.
JVIZ Vrtec Otona Župančiča Maribor, OE Lenka
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Livada
Kranjski vrtci, Enota Mojca razvojni oddelek
Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj, OE Predšolska vzgoja
Osnovna šola Roje, razvojni oddelek
 
<< 1 2 3 4 5 >>   Število strani: 5