Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5007704 002
Naziv zavoda: JVIZ Vrtec Otona Župančiča Maribor, OE Lenka
Naslov zavoda: Oblakova ulica 5, Maribor
  2000 Maribor
Tel.: 02 330 24 40
Fax.: 02 330 24 47
Davčna št.: 98887793
TRR: 01270-6030639231
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj v.d. ravn. Tjaša Valano
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce
Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke 598850 01 Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke