Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 598850 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
10000
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 10 Predšolska vzgoja
Vrsta: 10000 Predšolska vzgoja
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000049
Trajanje: 0
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Program za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Vrtec Zelena jama, Enota Vrba
VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
VVZ Slovenj Gradec, ENOTA MAISTROVA
VVZ VRTEC IVANČNA GORICA
VVZ VRTEC IVANČNA GORICA, VRTEC POLŽEK
VVZ VRTEC IVANČNA GORICA, VRTEC VIDEK
Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Ormož
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dr.Marijana Borštnarja Dornava
 
<< 1 2 3 4 5 >>   Število strani: 5