Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 598850 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
10000
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 10 Predšolska vzgoja
Vrsta: 10000 Predšolska vzgoja
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000049
Trajanje: 0
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Program za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Vrtec Pedenjped Novo mesto, PEDENJPED
Vrtec Pod Gradom, enota Prule
Vrtec Ptuj, Enota Marjetica
Vrtec Semedela, enota Slavnik
Vrtec Sežana
Vrtec Slovenske Konjice, Enota Tatenbachova
Vrtec Škofja Loka, enota Najdihojca
VRTEC TEZNO, ENOTA MEHURČKI
Vrtec Trbovlje, Enota Mojca
Vrtec Velenje enota Najdihojca
Vrtec Vodmat
Vrtec Vrhnika, enota Želvica
Vrtec Zelena jama, Enota Vejica
Vrtec Zelena jama, Enota Vrba
VVZ Slovenj Gradec, ENOTA MAISTROVA
VVZ VRTEC IVANČNA GORICA
VVZ VRTEC IVANČNA GORICA, VRTEC POLŽEK
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dr.Marijana Borštnarja Dornava
 
<< 1 2 3 >>   Število strani: 3