Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 598850 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
10000
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 10 Predšolska vzgoja
Vrsta: 10000 Predšolska vzgoja
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000049
Trajanje: 0
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Program za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Vrtec Bled, enota Bled
Vrtec Ciciban, Enota Mehurčki
Vrtec Hansa Christiana Andersena, enota Krtek
Vrtec Hansa Christiana Andersena, enota Palčica
Vrtec Jesenice, VVE Julke Pibernik
Vrtec Jožice Flander, OE Fochova
Vrtec Kolezija, enota Murgle
Vrtec Krško
Vrtec Krško, enota Ciciban
Vrtec Krško, enota Sonček
Vrtec Ledina
Vrtec Litija, Enota Medvedek
Vrtec Mavrica Brežice
Vrtec Mavrica Trebnje, enota Mavrica
Vrtec Murska Sobota
Vrtec Murska Sobota, enota GOZDIČEK
Vrtec Najdihojca, Enota Biba
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, enota ČARDAK
Vrtec Otona Župančiča Ljubljana, Enota Živ-Žav
Vrtec Pedenjped, enota PEDENJCARSTVO
 
<< 1 2 3 >>   Število strani: 3