Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 1404512 000
Naziv zavoda: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Naslov zavoda: Meškova ulica 21, Slovenj Gradec
  2380 Slovenj Gradec
Tel.: 02 8846 400
Fax.: ---
Davčna št.: 91051584
TRR: 01312 6030723503
Vodja zavoda: ravnatelj Sonja Lakovšek
Elektronski naslov zavoda: info@mocis.si
Spletna stran: http://www.mocis.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 12.02.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
 
Angleščina za odrasle 929810 01 Angleščina za odrasle
Beremo in pišemo skupaj 872053 01 Beremo in pišemo skupaj
Digitalna pismenost za odrasle 999901 01 Digitalna pismenost za odrasle
Ekonomski tehnik 999774 01 Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik (pt) 651833 01 Ekonomski tehnik (pt)
Ekonomski tehnik (pti) 326074 01 Ekonomski tehnik (pti)
Izdelovalec oblačil 999723 01 Izdelovalec oblačil, zadnji vpis: 1.9.2021
Izzivi podeželja 420924 01 Izzivi podeželja
Jaz in moje delovno mesto 218533 01 Jaz in moje delovno mesto
Moj korak 624421 01 Moj korak
Most do izobrazbe 759626 01 Most do izobrazbe
Nemščina za odrasle 285166 01 Nemščina za odrasle
Osnovna šola za odrasle 875462 01 Osnovna šola za odrasle
Predšolska vzgoja 999807 01 Predšolska vzgoja
Predšolska vzgoja (pt) 926863 01 Predšolska vzgoja (pt)
Projektno učenje za mlajše odrasle 207326 01 Projektno učenje za mlajše odrasle
Računalnikar 999748 01 Računalnikar, zadnji vpis: 1.9.2022
Računalniška pismenost za odrasle 760340 01 Računalniška pismenost za odrasle
Slovenščina kot drugi in tuji jezik 999582 01 Slovenščina kot drugi in tuji jezik
Spoznavanje slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve v RS 124572 01 Spoznavanje slovenjske zgodovine, kulture in ustavne ureditve v RS
Tehnik računalništva (pt) 386015 01 Tehnik računalništva (pt)
Tehnik računalništva (pti) 999647 01 Tehnik računalništva (pti)
Trgovec 999762 01 Trgovec
Začetna integracija priseljencev 999566 01 Začetna integracija priseljencev