Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 862911 01
Dosežen naziv: gastronomsko-turistični tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
1088
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve


Šifra: 3901830019
Trajanje: 1 leto
Prvi vpis: 1.9.2009
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 5
Kategorija: Poklicni tečaj
Uradni list: 30/09
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Andragoški zavod , Ljudska univerza Maribor
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Podjetniški inkubator Kočevje
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče