Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 830004 01
Dosežen naziv: računalnikar
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0714
Področje: Elektronika in avtomatizacija


Šifra: 4201420010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 53/08,101/13
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Andragoški zavod , Ljudska univerza Maribor
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Radovljica
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Srednja šola tehniških strok Šiška
Srednja tehniška šola Koper
Šolski center Kranj
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana