Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999723 01
Dosežen naziv: izdelovalec oblačil
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0723
Področje: Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija


Šifra:
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis: 1.9.2021
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 13/2020
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Srednja šola za oblikovanje Maribor
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šolski center Celje
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora